Om Tjänstepensionens dag

Här kan du ta del av fakta om Tjänstepensionens dag och varför tjänstepension är viktigt, vilka de största tjänstepensionsavtalen är och titta på filmer från Tjänstepensionens dag 2022.

Fakta om Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år. Vårt syfte är att uppmärksamma hur viktig tjänstepension är för alla och att även inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension.

Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra tjänstepensionslösningar. Trots att tjänstepensionen är en så viktig del för den totala pensionen så är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in.

Få anställda frågar om de har tjänstepension, men det är faktiskt inte heller många arbetsgivare som berättar om den fina löneförmån som företaget erbjuder sina anställda. Därför går vi i pensionsbranschen samman och uppmärksammar tjänstepensionen en dag om året. Vi vet hur viktig den är för allas pensioner och tycker att den borde få mer uppmärksamhet!

De största tjänstepensionsavtalen

Vilket tjänstepensionsavtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Här är de största tjänstepensionsavtalen i Sverige.

Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare

Antal försäkrade: ca 3 miljoner
Antal företag: ca 235 000
Premievolym: drygt 21 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och LO
Valcentral: Fora
Kontakt: 08-787 40 10, www.fora.se

ITP för privatanställda tjänstemän

Antal försäkrade: 2,6 miljoner
Antal företag:  ca 37 000
Premievolym: ca 60 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och PTK
Valcentral: Collectum
Kontakt: 020-40 85 00, www.collectum.se

KAP-KL och AKAP-KR för anställda inom kommun och region

Antal försäkrade: ca 2 miljoner
Antal arbetsgivare: ca 2 000 kommuner, regioner och kommunala bolag
Total premievolym för KAP-KL och AKAP-KR är 18,5 miljarder per år.
Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråds (OFRs) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen.
Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA Pension) och Valcentralen (ägs av Skandikon)
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se
Kontakt Valcentralen: 0771-44 44 00, www.valcentralen.se

PA 16 för statligt anställda

Antal försäkrade: ca 890 000
Antal arbetsgivare: ca 320 arbetsgivare som levererar uppgifter varje månad.
Premievolym: drygt 21,6 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna
OFR/S, P, O samt SACO-S och SEKO.
Valcentral: SPV är valcentral för den valbara delen
Kontakt: 020-51 50 40, www.spv.se

Avtalspension KAP för kooperativa arbetare

Antal försäkrade:  ca 70 000
Antal  arbetsgivare: ca 3 000
Avtalsparter: KFO och LO
Administratör/valcentral: Pensionsvalet
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se

Avtalspension KTP, för tjänstemän, medarbetare:

Antal försäkrade: ca 35 000
Antal arbetsgivare: ca 4 000
Avtalsparter: KFO och PTK/Handels
Administratör/valcentral:
KFO/PTK = Folksam och Collectum/Fora
KFO/Handels = Folksam och Pensionsvalet
Kontakt Collectum: 020-40 85 00, www.collectum.se
Kontakt Fora: 08-787 40 10, www.fora.se
Kontakt Folksam: 0771-950 950, www.folksam.se
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se

Tony Irving är bekymrad, men blir glad

För trettonde året i rad går vi samman och firar tjänstepensionen. Att tjäna in tjänstepension borde alla få göra! Den borde vara en naturlig del av livet.  Även i år tar vi hjälp av bandet Sannex och den låt de skrivit om tjänstepensionen.   

Vi som medverkar