Om tjänstepensionens dag

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. Ju högre lön du har, desto större del av den sammanlagda pensionen kommer att bestå av tjänstepension.

Tjänstepension – en viktig del av din totala pension

Förra året fick en pensionär i genomsnitt ut 12 400 kronor i månaden i allmän pension.

Som anställd är det viktigt att se till att du får tjänstepension eftersom den kompletterar den allmänna pensionen. Tjänstepensionen kan i slutändan stå för en stor del av din totala pension.

De flesta som arbetar i Sverige har någon form av tjänstepension utöver den allmänna pensionen. Pengarna till tjänstepensionen betalar arbetsgivaren in. Den dagen du går i pension får du pengar från olika håll, beroende på var du har arbetat och vilka pensionsval du eventuellt har gjort.

Organisationer med kollektivavtal (mellan fackliga organisationer och arbetsgivare) avsätter till tjänstepension enligt avtalet medan de utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension för sig själv och sina anställda.

I de flesta fall kan du välja var du placerar hela eller en del av din tjänstepension. På så vis kan du själv påverka hur ditt sparande växer.

Tjänstepensionsaktörer

Det finns fem stora tjänstepensionsavtal i Sverige.

Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare

Antal försäkrade: ca 2,9 miljoner
Antal företag: ca 210 000
Premievolym: ca 13,5 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och LO
Valcentral: Fora
Kontakt: 08-787 40 10, www.fora.se

ITP för privatanställda tjänstemän

Antal försäkrade: 2,1 miljoner
Antal företag:  ca 34 000
Premievolym: ca 32 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och PTK
Valcentral: Collectum
Kontakt: 020-40 85 00, www.collectum.se

KAP-KL för anställda inom kommun och landsting

Avtalet gäller för anställda födda 1985 och tidigare.

Antal försäkrade: ca 1,1 miljon
Antal arbetsgivare: alla landsting och kommuner
Total premievolym för KAP-KL och AKAP-KL är 18,5 miljarder per år.
Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen.
Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA Pension) och Valcentralen (ägs av Skandikon)
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se
Kontakt Valcentralen: 0771-44 44 00, www.valcentralen.se

AKAP-KL för anställda inom kommun och landsting

Antal försäkrade: ca 360 000
Avtalet gäller från 2014 och försäkrade är främst anställda födda 1986 och senare.
Antal arbetsgivare: alla landsting och kommuner
Total premievolym för KAP-KL och AKAP-KL är 18,5 miljarder per år
Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen.
Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA Pension) och Valcentralen (ägs av Skandikon)
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se
Kontakt Valcentralen: 0771-44 44 00, www.valcentralen.se

PA 16 för statligt anställda

Antal försäkrade: ca 250 000
Antal arbetsgivare: ca 400 myndigheter och vissa bolag som tillämpar statliga avtal.
Premievolym: ca 5 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna
OFR/S, P, O samt SACO-S och SEKO.
Valcentral: SPV är valcentral för den valbara delen
Kontakt: 020-51 50 40, www.spv.se

Avtalspension KAP för kooperativa arbetare

Antal försäkrade:  ca 70 000
Antal  arbetsgivare: ca 3 000
Avtalsparter: KFO och LO
Administratör/valcentral: Pensionsvalet
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se

Avtalspension KTP, för tjänstemän, medarbetare:

Antal försäkrade: ca 35 000
Antal arbetsgivare: ca 4 000
Avtalsparter: KFO och PTK/Handels
Administratör/valcentral:
KFO/PTK = Folksam och Collectum/Fora
KFO/Handels = Folksam och Pensionsvalet
Kontakt Collectum: 020-40 85 00, www.collectum.se
Kontakt Fora: 08-787 40 10, www.fora.se
Kontakt Folksam: 0771-950 950, www.folksam.se
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se