Därför ska du hålla koll på din äkta hälfts pension

September och oktober är de månader på året då flest personer ansöker om skilsmässa.

Brusten kärlek är aldrig kul och de ekonomiska konsekvenserna brukar inte heller vara så roliga. Risken är att även pensionen blir en tråkig historia.

Pensionen är kanske inte det första man tänker på mitt i skilsmässan, men så småningom hinner livet ifatt. Vill det sig illa kommer skilsmässan att göra sig påmind när det är dags att börja livet som pensionär.
Det andra sättet som äktenskap ofta slutar på är att den ena parten dör. Även här kan det vara tryggt att veta vad som händer med ekonomin.

Det här bör de veta om din make/makas pension.

1. Ungefär hur stor kan pensionen förväntas bli?
Det är enkelt att kolla. Gör en prognos på minpension.se. Passa på en kväll och gör prognoserna tillsammans. Hur ser den gemensamma pensionsekonomin ut?

2. Vad händer om någon av er dör?
Vad blir kvar till den som lever vidare? I första hand handlar det om att se över om det finns någon typ av återbetalningsskydd från tjänstepensionen. Uppgifterna finns i kuverten om tjänstepensionen som kommer en gång om året. Fråga annars på jobbet vart du ska ringa för att få veta vilka villkor du valt. Be att make/maka gör samma sak.

3. Vad händer om ni skiljer er?
Här gäller olika regler för olika typer av pensioner.

Pensionen i det orange kuvertet delas inte. Var och en behåller sin del av den framtida pensionen. Samma sak gäller för den som gett bort premiepensionen till sin man eller fru. Pengarna kan inte tas tillbaka.

Tjänstepensionerna delas inte heller vid bodelningen utan var och en behåller sin framtida pension. Detsamma gäller för t ex löneväxling och del- och flexpension.

Det privata pensionssparandet däremot burkar delas lika i boet. Samma sak gäller för annat sparande som Investeringssparkontot eller kapitalförsäkringar.

Kolla en gång till i prognosen på Minpension.se och se vad som händer om du behöver klara din ålderdom på egen hand när du har räknat bort pengar som eventuellt försvinner om ni går skilda vägar.

Kristina Kamp, Min pension

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.

Se över efterlevandeskyddet för dina närmaste – men betala inte för mer än du behöver

För dig som arbetar i offentlig sektor kan – om du skulle avlida – det lagstadgade ekonomiska skyddet tillsammans med det skydd du har genom din anställning vara tillräckligt, – tjänstepension i form av efterlevandepension och eventuellt ett återbetalningsskydd i ditt ålderspensionssparande samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL), men det gäller långt ifrån för alla.

Hur stort försörjningsansvar har du? Finns minderåriga barn och ungdomar eller make/registrerad partner/sambo med låg eller ingen inkomst?

Hur ser familjeekonomin ut i stort, finns det stora bolån eller andra skulder?

Det är enbart de allra närmaste som kan få ekonomiskt stöd från den allmänna försäkringen eller från det pensionsavtal och de försäkringar som du omfattas av via din anställning. Reglerna för vilka som kan få ersättning är komplicerade och skiljer sig åt dels mellan de olika förmånerna dels mellan allmän försäkring, statlig och kommunal sektor. Generellt gäller exempelvis för rätt till efterlevandepension enligt de statliga och kommunala pensionsavtalen att det inte finns något skydd för en efterlevande sambo, om det inte finns gemensamma barn eller om de sammanboende inte tidigare har varit gifta med varandra. I en del fall krävs det, också för makar, att sammanlevnaden pågått under minst fem år för att ersättning ska kunna komma ifråga.

Förmånsnivåerna är varierande, och är som regel beträffande efterlevandepension beroende av den avlidnes inkomstunderlag, medan de när det gäller TGL är fasta engångsbelopp som bland annat är beroende av den avlidnes ålder vid dödsfallet. För det så kallade återbetalningsskyddets del som finns – om du inte valt bort det – i den del av tjänstepensionen som tjänas in i form av en premie som arbetsgivaren betalar till ett försäkringsbolag, är det helt enkelt det samlade kapitalet i försäkringen vid dödsfallet som utbetalas till de efterlevande, i form av ett månadsbelopp under vanligen fem år efter dödsfallet.

Återbetalningsskydd ingår i ålderspensionsförsäkringarna enligt både de statliga och kommunala tjänstepensionsavtalen, om du inte väljer bort det. Tänk på att det bara är en begränsad krets närstående som kan få rätt till pengarna om du avlider. Om du inte har någon närstående i den kretsen, kan det vara lämpligt att välja bort återbetalningsskyddet. Tänk också på att detta skydd blir allt dyrare med stigande ålder, eftersom försäkringar som har återbetalningsskydd inte får vara med och dela på de så kallade arvsvinster som uppstår när andra som tecknat samma försäkring utan återbetalningsskydd avlider.

Viktigast av allt är att kontrollera vad som gäller för just dig och dina eventuella efterlevande! Pensionsmyndigheten kan svara på frågor om skyddet från den allmänna försäkringen, till exempel omställningspension eller änkepension som finns kvar för vissa grupper. Din arbetsgivares personalfunktion och/eller arbetsgivarens pensionsadministratör, KPA eller Skandikon för kommunalt anställda respektive SPV för statligt anställda, kan besvara frågor om de förmåner som du har genom din anställning. Det eller de försäkringsbolag som förvaltar din ålderspension kan besvara frågor om återbetalningsskydd. Många frågor kan du få svar på genom att besöka de nyssnämnda administratörernas eller bolagens hemsidor på nätet. Din fackliga organisation kan också ge mer information.

Om du har ekonomiskt utrymme för det, och du har konstaterat att det ekonomiska skyddet för de efterlevande inte är tillräckligt, kan det vara en bra idé att komplettera med privata försäkringar.

Svante Uhlin, pensionsexpert Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Ett bra sätt för företaget att behålla kvalificerad personal och locka nya medarbetare är att erbjuda tjänstepension och försäkringsskydd. Men många företagare, framförallt småföretagare, väljer att använda pengarna till annat än pension eller trygghetslösningar. De tar exempelvis hellre ut pengarna i lön eller investerar i verksamheten.

Trots att vi de senaste åren har sett en ökad medvetenhet om pension är det fortfarande ett ämne som många upplever som tråkigt och väljer att lägga åt sidan. Det är roligare och enklare att konsumera nu än att spara till en framtid man inte vet något om.

Varför ska man erbjuda tjänstepension om man inte måste? Jo, dina medarbetare blir mer och mer medvetna om att den statliga pensionen kommer att bli för låg att leva på som pensionär. De inser att de behöver ett komplement till den statliga pensionen och när avdragsrätten för privat pensionssparande nu sänkts för att försvinna helt nästa år blir tjänstepensionen allt viktigare. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna konkurrera med andra företag måste du erbjuda konkurrensmässiga anställningsvillkor och då är tjänstepension och trygghetsförsäkringar en naturlig del. Det är dessutom skattemässigt mer fördelaktigt att betala tjänstepension än att betala lön. Så det kan vara ett strategiskt beslut att ge ökad tjänstepension än ökad lön om man vill hålla nere personalkostnaderna.

Men det finns också de företagare som inte erbjuder tjänstepension för att de vet för lite om det eller inte har tid att ägna sig åt pensionsfrågor. Pension är inte helt enkelt, men du som företagare behöver inte vara expert på det, det finns hjälp att få. Det finns enkla paketlösningar för dig och dina anställda med allt det du behöver i form av både pensionsavsättningar och trygghetsförsäkringar. Du behöver inte kunna eller göra allt själv, du ska ägna tiden åt ditt företag.

Så företagare, ta med dig frågan; har jag ett attraktivt tjänstepensionsavtal till mina medarbetare? Om svaret är ja – grattis då du har tagit ett mycket bra beslut. Dina medarbetare kommer tacka dig den dagen de går i pension. Om svaret är nej – vänd dig till någon som kan hjälpa dig, exempelvis din bank eller försäkringsbolag.

Linda Teike, Regional säljchef för tjänstepension och försäkringar på Nordea

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.

” – Jag är 25 år och behöver inte tänka på pension.”

JO! Ju tidigare du börjar tjäna in tjänstepension desto längre tid förvaltas ditt pensionskapital, ju längre ditt pensionskapital förvaltas desto större möjlighet har det att växa. Men hur gör du då?

Steg ett är att ta reda på om det finns tjänstepension på din arbetsplats. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen, ja då finns det tjänstepension. Genom kollektivavtalet är det reglerat när och hur mycket som betalas in. Skulle din arbetsgivare missa betala in är du ändå skyddad via kollektivavtalets garanti. I paketet ingår även en sjukförsäkring som betalas ut om du blir långvarigt sjuk. Om det inte finns kollektivavtal, då kan det antingen finnas någon tjänstepension som i en del fall är bra och i en del fall urusel. Eller så finns det ingen alls. Fråga dina arbetsgivare vad som gäller för dig.

Steg två är att utifrån din och din familjs behov välja vilka efterlevandeskydd ni behöver. Behovet brukar förändras med tiden så dessa val behöver ses över när din familjs behov förändras.

Steg tre är att välja hur dina pengar placeras. Och här är avgifterna av stor betydelse eftersom pengarna ska förvaltas under lång tid. De kollektivavtalade tjänstepensionerna har lägre avgifter jämfört med de som inte är kollektivavtalade.

För att skaffa dig information om din tjänstepension, kontakta din arbetsgivare eller fackförbund. För dig med ITP (Industrin och handels Tilläggspension) finns informationsträffar från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Fredrik Asplund, Försäkringsinformatör, Unionen

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.

Låt oss presentera Tjänstepensionens dag!

Den 27 september är det tjänstepensionens dag, en dag där vi vill uppmärksamma tjänstepension och det positiva med att ha en. Men vad är då tjänstepension egentligen?

Att det är en del av din ”framtida lön” som ska se till att du kan betala de räkningar du har som pensionär och som dessutom kan ge dig utrymme att göra det du vill när du går i pension, tror jag många börjat förstå. Det finns nog till och med de som tycker att det är ett ganska uttjatat ämne. Själv tycker jag inte att man kan påminna om det ofta nog.

Viktigt att komma ihåg är att tjänstepension inte bara är ett skydd för framtiden, utan också ett skydd här och nu. Tjänstepensionen skyddar exempelvis mot inkomstborfall vid långvarig sjukdom, ett lite bortglömt skydd. Tjänar du 30 500 kronor i månaden, har kollektivavtal, och blir sjuk under mer än 90 dagar så får du ca 4 520 kronor från din tjänstepension utöver det som kommer från försäkringskassan. Har du inte kollektivavtal men har en annan tjänstepension kan det bli lite mer eller lite mindre i sjukpension, allt beror på vad din arbetsgivare tecknat för avtal. Men du har ett skydd!

Dessutom har du möjlighet att teckna efterlevandeskydd för din familj ifall det värsta skulle hända dig.

Så en tjänstepension är inte bara till för dig när du blir pensionär, den är ett också ett skydd för dig här och nu. Det är värt att komma ihåg.

Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.

Pension från jobbet – framförallt viktigt för unga

För dig som är ung idag kommer tjänstepensionen betyda en hel del för din framtida pension, men hur mycket egentligen? Här kommer några exempel.

Hur mycket du får i pension beror bland annat på när du väljer att börja ta ut din pension. I takt med att vi lever allt längre betalas också pensionen ut under en längre tid. Det betyder att du som är ung kommer att behöva jobba längre för att få samma andel av slutlönen i pension som de som är äldre. Här kommer några exempel, dels om du tar ut pensionen vid 65 års ålder samt om du fortsätter jobba till din alternativa pensionsålder*. Trots att du jobbar längre kommer du ändå att få en längre tid som pensionär än tidigare generationer.

I nedan exempel har jag inte räknat med ett eventuellt eget sparande till pension.

* Den alternativa pensionsåldern visar hur mycket längre du behöver jobba för att få samma andel av slutlönen som du hade fått vid 65 år, om livslängden inte hade ökat sedan införandet av det nya pensionssystemet.

Om du jobbar till 65 år så får du så här mycket av din slutlön i pension (procent)

Född Allmän pension Tjänstepension Total pension
1980 43 17 =60
1990 42 15 =57
2000 41 15 =56


Om du istället jobbar till din alternativa pensionsålder så får du så här mycket av din slutlön i pension (procent)

Född Alternativ pensionsålder Allmän pension Tjänstepension Total pension
1980 68 år, 11 månader 56 20 =76
1990 69 år, 4 månader 55 19 =74
2000 69 år, 8 månader 55 19 =74


Exempel:
Om du har en lön på 25 000 kronor per månad, är född 1990 och går i pension vid 65 års ålder, då blir det ungefär 14 250 kronor per månad i total pension. Jobbar denna person till 69 år och 4 månader så blir det istället cirka 18 500 kronor per månad i total pension.

Tjänstepensionen är en ganska stor del av pensionen, ställ därför alltid frågan om det finns tjänstepension på ditt jobb.

Monica Petersson, Pensionsexpert på Pensionsmyndigheten

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.

Marshmallow eller smartfellow?

Efter ett långt och hårt yrkesliv är det många som ser fram emot att få gå i pension. Friheten och lyckan att själv få styra sin tid och göra vad man vill lockar. Men för att det ska kunna bli verklighet behöver du vara någorlunda frisk och ha pengar i plånboken. Att äta sunt och motionera regelbundet är tidlösa råd som många inser värdet av. Att spara regelbundet är ett annat råd som många förstår värdet av men som tyvärr ofta skjuts på framtiden. Att skjuta saker och ting på framtiden är en egenskap som delas av många men som enligt psykologen och forskaren Walter Mischel, är en dålig egenskap. Walter Mischel är känd för sitt marshmallow experiment som utfördes första gången 1972 vid Stanford University,. I hans experiment ges barn möjligheten att välja mellan att äta en marshmallow direkt eller vänta 15 minuter och istället få två. Resultatet av experimentet visar att barn med god självkontroll som äldre var bättre i skolan, mer intelligenta, led mindre av fetma och hade mer sällan problem med droger.

Själv gillar jag inte marshmallows så för mig hade det inte varit något problem att ”scora” bra på experimentet. Samtidigt har jag lärt mig som vuxen att inte alltid lita på vad som sägs. Vem har till exempel inte hört erbjudandet ”vi justerar inte lönen så mycket nu utan jobba på och visa framfötterna så justerar vi lönen sen”? Nej, jag lever nog mer efter devisen ”hellre en fågel i handen än tio i skogen”.

Att bara leva i nuet och skjuta viktiga saker på framtiden eller omvänt aldrig leva i nuet och bara oroa sig för morgondagen låter inte som några lockande alternativ. Nej, jag tror på en rimlig balans mellan dessa två ytterligheter. Jag är 50 år och har redan börjat tänka på tiden som pensionär. Jag går in två gånger om året på www.minpension.se och ser över mina pensioner. Det tar tio minuter. Jag ser vem jag ska få pension ifrån och hur mycket jag ska få. Jag tillhör de 90 procent av arbetstagarna som har en tjänstepension. Det är jag glad för. Tjänstepensionen är en otroligt värdefull löneförmån som ofta underskattas. Och med hjälp av minpension.se har jag gjort en pensionsprognos och kompletterat den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett privat sparande. Hur du väljer att göra är upp till dig. Mitt råd till dig är att gå in på minpension.se och se vilka pensionsförmåner du har. Det är förmodligen den bästa investeringen i tid du kan göra. Lycka till!

Arturo Arques, Privatekonom Swedbank

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.