Om tjänstepension

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. Ju högre
lön man har, desto större del av den sammanlagda pensionen kommer
att bestå av tjänstepension.

Hälften av lönen
Förra året fick en pensionär i genomsnitt ut 11 000 kronor i månaden i
allmän pension. Det motsvarar i genomsnitt 45 procent av den tidigare
lönen.

De flesta som arbetar i Sverige har någon form av tjänstepension utöver
den allmänna pensionen. Pengarna till tjänstepensionen betalas in av ar-
betsgivaren. Den dagen man går i pension får man betalt från olika håll,
beroende på var man har arbetat och vilka pensionsval man har gjort.

Tjänstepensionsaktörer

Det finns fem stora tjänstepensionsavtal i Sverige.

Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare
Antal försäkrade: ca 2,9 miljoner
Antal företag: ca 210 000
Premievolym: ca 13,5 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och LO
Valcentral: Fora
Kontakt: 08-787 40 10, www.fora.se

ITP för privatanställda tjänstemän
Antal försäkrade: 2,1 miljoner
Antal företag:  ca 34 000
Premievolym: ca 32 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och PTK
Valcentral: Collectum
Kontakt: 020-40 85 00, www.collectum.se

KAP-KL för anställda inom kommun och landsting
Antal försäkrade: ca 1 miljon
Antal arbetsgivare: alla landsting och kommuner
Premievolym: ca 13 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen.
Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA) och Valcentralen (ägs av Skandikon)
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se
Kontakt Valcentralen: 0771-44 44 00, www.valcentralen.se

AKAP-KL för anställda inom kommun och landsting
Avtalet gäller från 2014 och försäkrade är främst anställda födda 1986 och senare.
Antal arbetsgivare: alla landsting och kommuner
Premievolym: årsförmedling skedde första gången 2015
Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen.
Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA) och Valcentralen (ägs av Skandikon)
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se
Kontakt Valcentralen: 0771-44 44 00, www.valcentralen.se

PA 16 för statligt anställda
Antal försäkrade: ca 250 000
Antal arbetsgivare: ca 400
Premievolym: ca 5 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna
OFR/S, P, O samt SACO-S och SEKO.
Valcentral: SPV är valcentral för den valbara delen
Kontakt: 020-51 50 40, www.spv.se

Avtalspension KAP för kooperativa arbetare
Antal försäkrade:  ca 70 000
Antal  arbetsgivare: ca 3 000
Avtalsparter: KFO och LO
Administratör/valcentral: Pensionsvalet
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se

Avtalspension KTP, för tjänstemän, medarbetare:
Antal försäkrade: ca 35 000
Antal arbetsgivare: ca 4 000
Avtalsparter: KFO och PTK/Handels
Administratör/valcentral:
KFO/PTK = Folksam och Collectum/Fora
KFO/Handels = Folksam och Pensionsvalet
Kontakt Collectum: 020-40 85 00, www.collectum.se
Kontakt Fora: 08-787 40 10, www.fora.se
Kontakt Folksam: 0771-950 950, www.folksam.se
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se