Site icon Tjänstepensionensdag

Om tjänstepensionens dag

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. Ju högre lön du har, desto större del av den sammanlagda pensionen kommer att bestå av tjänstepension.

Därför behövs ”Tjänstepensionens dag”

Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra tjänstepensionslösningar. Trots att tjänstepensionen är en så viktig del för den totala pensionen så är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in. Det är få anställda som frågar om de har tjänstepension, men det är faktiskt inte heller många arbetsgivare som berättar om den fina löneförmån som företaget erbjuder sina anställda.

Därför har pensionsbranschen gått samman och uppmärksammar tjänstepensionen en dag om året. Vi vet hur viktig den är för allas pensioner och tycker att den borde få mer uppmärksamhet!

Fakta om Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år. Syftet är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och att inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. Loggorna till de pensionsaktörer som står bakom temadagen i år hittar du längst ner på sidan.

Tjänstepensionsaktörer

Här är de största tjänstepensionsavtalen i Sverige.

Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare

Antal försäkrade: ca 3 miljoner
Antal företag: ca 236 000
Premievolym: ca 18,8 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och LO
Valcentral: Fora
Kontakt: 08-787 40 10, www.fora.se

ITP för privatanställda tjänstemän

Antal försäkrade: 2,4 miljoner
Antal företag:  ca 36 000
Premievolym: ca 49 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och PTK
Valcentral: Collectum
Kontakt: 020-40 85 00, www.collectum.se

KAP-KL och AKAP-KL för anställda inom kommun och region

Antal försäkrade: ca 1,8 miljon
Antal arbetsgivare: alla landsting och regioner
Total premievolym för KAP-KL och AKAP-KL är 18,5 miljarder per år.
Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen.
Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA Pension) och Valcentralen (ägs av Skandikon)
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se
Kontakt Valcentralen: 0771-44 44 00, www.valcentralen.se

PA 16 för statligt anställda

Antal försäkrade: ca 900 000
Antal arbetsgivare: ca 250 myndigheter och vissa bolag som tillämpar statliga avtal.
Premievolym: ca 17,3 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna
OFR/S, P, O samt SACO-S och SEKO.
Valcentral: SPV är valcentral för den valbara delen
Kontakt: 020-51 50 40, www.spv.se

Avtalspension KAP för kooperativa arbetare

Antal försäkrade:  ca 70 000
Antal  arbetsgivare: ca 3 000
Avtalsparter: KFO och LO
Administratör/valcentral: Pensionsvalet
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se

Avtalspension KTP, för tjänstemän, medarbetare:

Antal försäkrade: ca 35 000
Antal arbetsgivare: ca 4 000
Avtalsparter: KFO och PTK/Handels
Administratör/valcentral:
KFO/PTK = Folksam och Collectum/Fora
KFO/Handels = Folksam och Pensionsvalet
Kontakt Collectum: 020-40 85 00, www.collectum.se
Kontakt Fora: 08-787 40 10, www.fora.se
Kontakt Folksam: 0771-950 950, www.folksam.se
Kontakt Pensionsvalet: 020-650 111, www.pensionsvalet.se

Exit mobile version