” – Jag är 25 år och behöver inte tänka på pension.”

JO! Ju tidigare du börjar tjäna in tjänstepension desto längre tid förvaltas ditt pensionskapital, ju längre ditt pensionskapital förvaltas desto större möjlighet har det att växa. Men hur gör du då?

Steg ett är att ta reda på om det finns tjänstepension på din arbetsplats. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen, ja då finns det tjänstepension. Genom kollektivavtalet är det reglerat när och hur mycket som betalas in. Skulle din arbetsgivare missa betala in är du ändå skyddad via kollektivavtalets garanti. I paketet ingår även en sjukförsäkring som betalas ut om du blir långvarigt sjuk. Om det inte finns kollektivavtal, då kan det antingen finnas någon tjänstepension som i en del fall är bra och i en del fall urusel. Eller så finns det ingen alls. Fråga dina arbetsgivare vad som gäller för dig.

Steg två är att utifrån din och din familjs behov välja vilka efterlevandeskydd ni behöver. Behovet brukar förändras med tiden så dessa val behöver ses över när din familjs behov förändras.

Steg tre är att välja hur dina pengar placeras. Och här är avgifterna av stor betydelse eftersom pengarna ska förvaltas under lång tid. De kollektivavtalade tjänstepensionerna har lägre avgifter jämfört med de som inte är kollektivavtalade.

För att skaffa dig information om din tjänstepension, kontakta din arbetsgivare eller fackförbund. För dig med ITP (Industrin och handels Tilläggspension) finns informationsträffar från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Fredrik Asplund, Försäkringsinformatör, Unionen

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.