Pension i egen regi – med trygghet för de anställda

Pension i företagets egen regi är en vanlig lösning för större företag när det gäller att finansiera sin verksamhet och de anställdas tjänstepensioner. Omkring 1 000 större och medelstora svenska företag väljer i dagsläget att inte trygga sina anställdas pensioner i en pensionsförsäkring utan behåller kapitalet till dess att pensionen ska betalas ut. Under tiden avgör företaget självt hur pengarna används, till exempel för investeringar eller andra satsningar som stärker verksamheten.

Och när utfästelserna kreditförsäkras hos PRI Pensionsgaranti är pension i egen regi lika trygg som en försäkringslösning. Om företaget skulle komma på obestånd är de anställdas pensioner alltid garanterade via försäkringen hos oss.

Idén med pension i egen regi föddes redan vid förhandlingarna om ITP-avtalet för drygt 50 år sedan. Företagen var vana att hantera sina tjänstepensioner inom den egna rörelsen och ville även fortsättningsvis behålla kapitalet. Arbetsmarknadens parter kom överens om en lösning där kreditförsäkring var tvingande, allt för att de anställdas pensioner inte skulle riskeras.

Med pension i egen regi gör företagen löpande avsättningar i balansräkningen som motsvarar nuvärdet av intjänad pensionsrätt. PRI Pensionsgaranti sköter administrationen av pensionerna och beräknar skulden. Som ett alternativ till avsättningar i balansräkningen kan pensionskapitalet även placeras i en stiftelse.

En fördel med pension i egen regi är att pensionskapitalet kan ge en avkastning som överstiger skuldutvecklingen och går direkt in i företaget.

Pension i egen regi lämpar sig bäst i företag som…
… har tillverkning/produktion, gör regelbundna investeringar och där kapitalet ska arbeta i verksamheten.
… har minst 25 tjänstemän.
… är finansiellt stabila och lönsamma över tiden.

Robert Nyberg, Marknadschef PRI

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.