Att pensionsspara är att hantera osäkerhet

Pension är egentligen inte särskilt svårt. I grunden handlar det om att kunna arbeta heltid så många år som möjligt, se till att arbetsgivaren betalar tjänstepension och slutligen komplettera med ett eget långsiktigt sparande med syfte pension. Så långt är det relativt enkelt. Men djävulen ligger som bekant i detaljerna. Och på pensionsområdet är de många, samtidigt som de rymmer många osäkerhetsfaktorer.

Här kommer exempel på frågor som rör pensionen och sparandet till densamma:

  • När går jag i pension?
  • Hur länge kommer jag att leva?
  • Är jag frisk fram till pensionen?
  • Hur mycket kommer jag att tjäna fram till pensionen?
  • Hur ser min familjesituation ut?
  • Hur mycket kapital behöver jag för att kunna leva som jag vill?
  • Hur ska det förvaltas?
  • Vem ska förvalta mitt kapital och till vilken kostnad?
  • Vilken risk är jag beredd att ta?
  • Hur stor blir avkastningen på mitt kapital?

Syftet med det här inlägget är inte att stjäla mod från någon, tvärtom. Snarare vill jag, genom att lyfta fram de frågor som du faktiskt måste ta hänsyn till, hjälpa till att lägga fokus på rätt saker vid rätt tillfälle. Vetskapen om att mycket kan förändras ställer samtidigt krav på en regelbunden översyn, kalla det besiktning, av alla dessa frågor. Vid varje enskild livshändelse så kan någon del av pensionen påverkas på ett sätt så att du behöver förnya dina val.

Pension är enkelt, men var beredd på att hantera en del osäkerhet på vägen! Och regelbunden besiktning gör resan säkrare för alla inblandade.

Hälsningar,
Mattias Munter, Pensionsekonom Skandia

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.