Kvinnors lägre pensioner – ett resultat av ett ojämställt arbetsliv

Var tredje kvinna och var tionde man arbetar deltid. Vissa jobbar deltid för att de själva väljer det men många jobbar deltid ofrivilligt. Skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller omfattningen av deltidsarbete visar att arbets- och familjelivet fortfarande är ojämställt.

Okunskapen om att deltidsarbete får negativa konsekvenser för pensionen är stor. Det finns därför en risk för att vi i framtiden får många besvikna pensionärer.

I den allmänna pensionen och i många tjänstepensioner får varenda krona som tjänas in betydelse för hur stor pensionen blir och deltid innebär lägre inbetalningar till pensionen.

I de nya premiebestämda pensionerna regleras inte hur stor pensionen blir utan endast hur mycket som ska betalas in till dem. Hur stor pension man ska få går inte att veta på förhand men ju mer pengar som betalas in desto högre blir den.

Ju tidigare i livet som pensionspengarna kommer in i premiebestämda pensionssystem desto mer hinner de växa till sig. Därför slår deltidsarbete i tidigt i livet hårdare på pensionen än deltidsarbete i slutet av yrkeslivet.

Vill du veta mer om hur deltid under olika delar av livet kan slå på pensionen läs vår rapport Deltidsfällan – hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner. Du återfinner den här.

Trots att kvinnor genomsnittligt kommer att få en lägre pension än män är pensionssystemen svåra att kritisera ur jämställdhetssynvinkel. Män och kvinnor behandlas lika och det finns inga könsskiljande antaganden när den allmänna pensionen eller kollektivavtalade tjänstepensioner räknas ut.

De skillnader som återfinns i pensionskuverten är alltså helt och hållet en återspegling av de skillnader mellan könen som förekommer på arbetsmarknaden.

För att vi ska få jämställda pensioner är det viktigt att småbarnsföräldrar försöker fördela eventuell deltid lika mellan föräldrarna.

Det är också viktigt att stora arbetsgivare inte schablonmässigt utlyser kvinnodominerade jobb på deltid. Idag är det vanligt att arbetsgivare i offentlig sektor säger sig ha svårt att schemalägga till exempel undersköterskor och sjuksköterskor på heltid. En fråga man måste ställa sig är varför motsvarande problem inte finns för mer manligt dominerade yrken som exempelvis läkare och piloter.

Eva Adolphson, pensionsekonom, Alecta

Leta upp din bästa pensionspolare att fira Tjänstepensionens dag med den 27:e september på Hitta din pensionspolare.