Bra med tjänstepension men bäst med kollektivavtal!

De flesta är överens om att det blir allt viktigare för den framtida pensionsnivån att ha en tjänstepension. Men många unga jobbar på arbetsplatser där de inte får någon sådan. De flesta är glada över att få ett jobb och dessutom är det ju så långt kvar till pensioneringen…

Men privatekonomiska experter brukar upplysa om att det är viktigt att fråga om det finns tjänstepension på arbetsplatsen. Det är ett bra råd.

Men det finns en ännu bättre fråga att ta upp på anställningsintervjun.

Det som är allra bäst att få svar på är om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte.

Finns kollektivavtal är tjänstepensionen alltid reglerad på ett bra sätt och från en viss ålder får man inbetalning till denna. Dessutom är de avgifter som pensionsbolagen tar ut mycket låga vilket leder till mer pension för pengarna. Vidare finns olika försäkringar som kompletterar den lagstadgade allmänna försäkringen till exempel sjukförsäkring som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan vid sjukskrivning. Har arbetsgivaren kollektivavtal kommer man automatiskt in även i dessa försäkringar.

Finns kollektivavtal kan man koncentrera sig på att förhandla om lönen! Lyckas man bra har man också lyckats med en bra pensionsförhandling eftersom pensionen blir bättre ju högre lönen är!

Givetvis kan även arbetsgivare utan kollektivavtal ha bra pensions- och försäkringsvillkor men ofta är det sämre (och ibland finns inga tjänstepensioner alls) och den arbetssökande behöver ställa många frågor. Hur mycket betalas in, vilka avgifter tas ut och hur ser eventuella kompletterande försäkringssystem ut? Detta kräver kunskaper som tyvärr nästan inga arbetssökande har. För de flesta är det därför en fördel att jobba på en arbetsplats som tecknat kollektivavtal.

Eva Adolphson, pensionsekonom, Alecta