Är du också en uppskjutare?

Prokrastinering och pension – en förödande kombination

Surfar du in på Facebook eller Aftonbladet när du borde ringa det där viktiga telefonsamtalet? Du är inte ensam. I en nyligen genomförd amerikansk studie hävdar tjugo procent av de tillfrågade att de skjuter upp obehagliga eller tråkiga uppgifter i så stor utsträckning att de får problem.

Fenomenet kallas prokrastinering, vilket är latin för ”att skjuta till morgondagen”. På sjuttiotalet hävdade endast fem procent att de led av detta. Så något har hänt sedan dess. En förklaring kan vara att möjligheterna till distraktion är mångfalt fler. Smarttelefoner och datorer finns ständigt tillgängliga på armslängds avstånd, redo att ge oss små, och omedelbara, kickar.

Det handlar inte om att vara dålig på att planera. Snarare betonar psykologerna att prokrastineraren ger efter för känslan av obehag här och nu, trots att detta kommer ge dig ännu större obehag längre fram. Man ger sig själv belöningen att undvika en jobbig uppgift men straffar därmed sitt framtida jag. Det typiska exemplet är studenten som tvingas sitta och plugga hela natten inför tentan.

I en studie har forskarna till och med kunnat påvisa att hjärnaktiviteten när vi tänker på våra framtida jag liknar den vi har när vi tänker på för oss okända människor. Vi betraktar med andra ord våra framtida jag som en annan person. En person vi är taskiga mot för att ge oss själva en fördel här och nu.

För den där framtida jag-personen kan ta det, tror vi. Ett vanligt tankemönster när vi prokrastinerar är att ha en övertro till vår framtida förmåga. ”På måndag kommer jag orka städa vindsförrådet”. Eller ”imorgon förmiddag ska jag ringa alla de här personerna”, tänker vi. Gång på gång.

Var schysst mot ditt framtida jag

Att undvika prokrastinering handlar dock inte om att vara en supermänniska som klämmer in så många tråkiga och jobbiga arbetsuppgifter som möjligt i sitt liv. Det handlar om att ha en bild av vad man vill uppnå i livet och hur prokrastineringen hindrar en från att uppnå detta.

Så hur går vi till väga? Psykologiprofessorn Tim Pychyl har några handfasta tips:

• Fokusera inte så mycket på de negativa känslorna. Låt de komma och gå medan du sätter igång med det du har bestämt dig för.
• Gör en tidsresa och se dig själv i framtiden. Föreställ dig personen för vars skull du gör uppgiften.
• Bara börja. Om du så bara tänker hålla på i fem minuter. Att ha kommit igång är sin egen belöning.
• Sätt tydliga, enkla delmål. Inte ”ikväll ska jag städa vindsförrådet” utan ”ikväll ska jag gå till vindsförrådet och fylla två kassar med böcker som jag ska gå med till Myrorna”.

Hjälp en pensionär – dig själv

Handen på hjärtat. När det orangea kuvertet dimper ner på hallmattan, prokrastinerar du då? Om du tycker pensioner är tråkigt och långt borta är du inte ensam. Experterna talar om prokrastineringsekvationen. Ju längre bort något ligger i tiden desto mindre motiverade är vi att göra det.

Inom just pensionssparande är prokrastinering en av de kanske största fallgroparna. Effekten av att inte ta tag i sitt pensionssparande är väsentlig, men den ligger långt bort i tiden. En missad tenta är ingen katastrof i det större perspektivet. Men högre pension gör en stor skillnad.

Ett enkelt räkneexempel får illustrera konsekvenserna av att börja pensionsspara för sent.

En trettioåring tjänar 30 000 kronor per månad och den allmänna pensionen förväntas enligt en prognos ge 12 000 kronor per månad. Med ett extra pensionssparande på 1 000 kr per månad kan pensionen förväntas höjas med mellan 1 500 till 7 000 kr per månad, beroende på avkastning och ekonomisk tillväxt.

En annan trettioåring skjuter istället upp det extra pensionssparandet till 50 års ålder men sparar istället dubbelt så mycket, 2 000 kr per månad. Framskjutandet gör att det extra sparandet bara kan förväntas höja pensionen med 1 000 till 3 000 kr per månad, beroende på avkastning och ekonomisk tillväxt.

Genom att se över pensionssparandet redan vid 30 års ålder kan pensionen höjas med flera tusenlappar i månaden. Något som alla skulle säga ja till, utan omsvep.

Hur ser ditt pensionssparande ut? Vet du inte var du ska börja, logga in på minpension.se

David Olsson, skribent
Brummer & Partners