Trygg nog att leva livet

Trygg nog att leva livet är något vi värderar högt på Lärarförsäkringar. Friheten att välja själv och ta ansvar för sina egna val är också något som vi tycker känns självklart.

Ni som är anställda och omfattas av de kommunala tjänstepensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL, PFA 98 och PFA01 har från den 1 januari rätt att flytta ert pensionskapital. Från och med 1 september kommer det vara möjligt, det enda som krävs är att du har installerat en e-legitimation.

Om du vill flytta ditt tjänstepensionskapital kommer det fungera så att du med e-legitimation loggar in på din valcentrals hemsida. En förfrågan skickas till alla bolag som är eller har varit valbara inom avtalsområdet för att få veta vilka försäkringar du har och hur mycket pensionskapital som finns hos dem. Du får sedan information om detta samt storleken på ditt tjänstepensionskapital. Därefter beslutar du om du vill flytta ditt tjänstepensionskapital till något annat bolag. Om du vill flytta förmedlar din valcentral ditt tjänstepensionskapital från det bolag där du haft sparandet hittills till det bolag där du nu vill ha sparandet.

En avgift per flyttillfälle får tas ut vilken i nuläget får vara högst 800 kr, då ingår valcentralens administrationsavgift på 240 kr plus moms, totalt alltså 300 kr.
Mer information om flytträtten hittar du hos din valcentral:
Pensionsvalet
Valcentralen

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga med alla sina val. Vi vill med tjänstepensionens dag uppmärksamma och dela med oss av våra kunskaper. Vi kommer finnas tillgängliga i Gallerian, Ringen och Västermalmsgallerian där ni kan få svar på alla era frågor kring tjänstepensionen.

Varmt välkomna
Erica König, Lärarförsäkringar