Hur många miljoner får du i tjänstepension?

Att få tjänstepension och att placera den effektivt kan ge dig flera miljoner extra. En typisk 25-åring med en månadslön på 30.000 kr avsätter 1.350 kr månatligen till tjänstepension. Om detta fortsätter fram till 65-årsdagen så kommer arbetsgivaren totalt att betala 648.000 kr till tjänstepensionen. Vad det blir i utbetalningar under den 20-åriga utbetalningstiden beror sedan på hur kapitalet förvaltas.

Utan nettoavkastning blir summan av alla pensionsutbetalningar densamma som inbetalningarna, dvs 648.000 kr. Som tumregel kan man säga att utbetalningarna fördubblas med varje extra 2 % avkastning man lyckas generera. Med 2 % avkastning blir utbetalningarna 1.197.000 kr och med 4 % blir de 2.357.000 kr. Lyckas man få 6 % avkastning blir utbetalningarna hela 4.927.000 kr. Hur du väljer att förvalta din tjänstepension kan alltså avgöra hur många miljoner du får. Det kan dock vara svårt att göra på egen hand och du kanske behöver hjälp?

Du bör då tänka på att den omvända relationen gäller avgifter. Många rådgivare rekommenderar sparformer med höga avgifter och 2 % högre avgift ger hälften så hög pension. Så oavsett om du gör val på egen hand eller får hjälp av någon så bör du alltid tänka på att välja låga avgifter – det ger garanterat högre pension!

Kalle Erlandzon, Doktor i Finansiell Ekonomi och VD LifePlan.