Säkra din pension – finns all din anställningstid med?

Som statligt anställd har du tjänstepension som komplement till den allmänna pensionen från staten.

För dig som är eller har varit statligt anställd är det viktigt att din pensionsgrundande anställningstid har rapporterats in korrekt till Statens Tjänstepensionsverk (SPV). Anställningstiden är av betydelse för storleken på din tjänstepension. I de flesta fall fungerar rapporteringen från arbetsgivaren till SPV bra, men undantag finns och då kan du få för låg statlig tjänstepension.

Har du varit statligt anställd före 2003 kan du även under vissa omständigheter få tillgodoräkna dig tid från anställningar utanför den statliga sektorn. I de flesta fall är det enbart anställningstid från och med 28 års ålder som har betydelse, men för anställningar som ligger längre tillbaka i tiden, är det inte alltid så. Väl värt att kolla upp med andra ord.

Fundera på om du har fått något besked om vilken pensionsgrundande tid som har tillgodoräknats dig. Vid något tillfälle har du säkert fått fylla i en blankett med uppgift om tidigare anställningar. Är du osäker på om allt finns med, kontrollera saken med din nuvarande eller tidigare arbetsgivare, eller med SPV. Du kan alltid kontakta ditt fackförbund för mer information och vägledning.

Läs mer om PA 03.

Svante Uhlin, pensionsexpert Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)*

*OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton fackförbund inom offentlig sektor