Aktiv eller bekväm – oavsett är det du som har ansvaret

Tillhör du de som tänker att det där med pension, det löser sig nog ändå? Det är så lång tid kvar att jag inte orkar ta tag i det där nu. Tänk om! Sannolikt har du har mer eget ansvar än någonsin för hur stor pensionen ska bli.

Pensionen brukar ofta beskrivas som en tredelad pyramid med allmän pension som bas, därefter kommer tjänstepension och på toppen privat pensionssparande. Den allmänna pensionens betydelse för helheten har minskat i samband med att den gjorts om och det privata pensionssparandet sjunger på sista versen i och med det troliga slopandet av avdragsrätten. Oavsett vad det alternativa pensionssparandet blir så är risken stor att det egna långsiktiga sparandet bland svenskarna minskar i och med ändringen. Dessa båda förändringar gör att tjänstepensionen blir den absolut viktigaste delen av pyramiden, den som kommer att göra störst skillnad för hur hög din inkomst kommer att vara den dagen du slutar arbeta.

Men tjänstepensionen är inte heller vad den har varit; stora förändringar på den marknaden har gjort storleken på den delen av pensionen mer osäker. Tidigare var huvuddelen av tjänstepensionen ofta en given procent av din sista lön. Med justering för hur många år du arbetat så visste du in princip hur stor andel av din sista lön som tjänstepensionen täckte upp. Ett väldigt tryggt system för dig som anställd men svåröverskådligt vad gäller kostnader för arbetsgivaren. Idag är tjänstepensionen för de flesta istället en given procent av din lön idag som betalas in varje månad och som du får ansvar för att placera och förvalta själv. Pengar in i påsen idag och ett stort ”lycka till” att göra den så stor som möjligt kan man säga. Du behöver ta ställning till om du vill att pengarna ska placeras i fonder som du själv väljer, eller i traditionell förvaltning där försäkringsbolaget väljer investeringar och sparandet omfattas av garantier i någon form. Dessutom behöver du själv tänka till vilket skydd du behöver för din närmaste familj om livet skulle ta slut innan pensionen.

Är du då en sparare som är aktiv eller bekväm? Ansvaret för utfallet vilar alltid på dina egna axlar så se till att du alltid gör ett aktivt och informerat val. Och kom ihåg att du behöver se över de valen med jämna mellanrum, särskilt när du byter jobb eller får ändrade familjeförhållanden.

När du har gjort de valen, då först kan du glömma pensionsångesten och ägna dig åt allt annat som du tycker är roligt här och nu. För då kan du känna dig trygg i att du är på god kurs mot framtiden med den viktigaste delen av pyramiden – tjänstepensionen!

Bästa sommarhälsningar,
Mattias Munter, pensionsekonom