Finns det tjänstepension där du jobbar?

Fler borde fundera över det här med tjänstepension och faktiskt prata med sin arbetsgivare om tjänstepensionen. Det finns nämligen flera exempel på branscher, yrken och arbetsformer där tjänstepension ofta saknas på nuvarande arbetsmarknad. Här kommer några exempel:

IT-branschen
Reklambranschen
Konsultbranschen
Egenföretagare
Hantverkare
Frisörer
Florister
Kulturarbetare
Ideella organisationer
Restauranger/caféer
Journalister (särskilt frilansare)
Fotografer
Jurister på mindre byråer
Finansiell rådgivning (utanför bankerna)
Gym och spa-anläggningar
Alternativmedicin
Hästnäringen
Alla former av svartarbete (vilket inte heller ger rätt till allmän pension)

Vad gör jag om jag saknar tjänstepension?
För det första tycker jag att du ska ta upp det med din arbetsgivare. Om din arbetsgivare inte betalar in pengar till tjänstepension, försök förhandla om högre lön för att du själv ska kunna avsätta pengar till ett sparande.

För att kompensera för tjänstepensionen behöver du spara cirka 4,5-5 procent av din lön. Om du har en hög lön, över cirka 36 000 kronor per månad, behöver du spara mer (cirka 30 procent på det du tjänar över 36 000 kronor).

Exempel:
Oskar har en lön på 22 000 kronor per månad före skatt. För att kompensera att han inte har någon tjänstepension behöver han själv spara cirka 1 000 kronor i månaden.

Olivia har en lön på 40 000 kronor per månad före skatt. För att kompensera att hon inte har någon tjänstepension behöver hon själv spara cirka 2 900 kronor i månaden.

Hur får jag reda på hur stor min totala pension kan komma att bli?
Gör en pensionsprognos via verktyget Min Pension, du kan logga in via din bank på Pensionsmyndighetens webbplats eller direkt på http://www.minpension.se.
När du gör en prognos är det lättare för dig att se hur stor betydelse tjänstepensionen har för din totala pension. Tjänstepensionen kan utgöra cirka 20-30 procent av den totala pensionen*.

*Beror på vilket avtal du tillhör, din lön, när du är född, hur länge du arbetat samt vid vilken ålder du tar ut pensionen.

Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten