Deltidsfälla

Är du anställd i kommun eller landsting har du tjänstepension som komplement till den statliga pensionen.

Deltidsfälla
Du som jobbar inom kommun- och landstingssektorn och har flera deltidsanställningar istället för en heltidstjänst kan riskera att inte komma åt den högre tjänstepensionen som man får på inkomster över 35 500 kronor. Det beror på att pensionen räknas separat för varje anställning. Förutsättningarna är olika beroende på vilket av de två tjänstepensionsavtalen som gäller för dig, vilken inkomst du skulle ha haft i en heltidstjänst och i vilken fas i yrkeslivet du befinner dig. Värt att kolla upp med andra ord.

Det finns två avtal, ett för dig som är född 1985 och tidigare (KAP-KL) och ett för dig som är född 1986 och senare (AKAP-KL). Gemensamt för de båda avtalen är att pensionen är högre för inkomster över 35 500 kronor i månaden.

  • Med KAP-KL är det inkomsterna i slutet av yrkeslivet som pensionen räknas på, vilket innebär att deltidsarbete tidigare i livet på högre inkomster i regel inte påverkar pensionen negativt.
  • I AKAP-KL finns det möjlighet att lösa eventuell pensionsförlust genom överenskommelse mellan dig och dina arbetsgivare.

Du kan alltid kontakta ditt fackförbund eller arbetsgivare för mer information och vägledning.

Cecilia Curtelius Larsson,
pensionsexpert Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)*