Ett val som gäller hela livet

När Anna anställs hos en arbetsgivare med kollektivavtal är hon gift, har två barn, och en nyköpt villa. I samråd med sin man Rikard kommer de överens om att välja återbetalningsskydd och familjeskydd till den tjänstepension som Anna omfattas av. Så hade de nämligen valt att göra också för Rikards tjänstepension.

Åren går och barnen flyttar hemifrån. Anna och hennes man bor kvar i villan, som är relativt lågt belånad efter många år av amortering. När Anna nu är pensionär tar hon ut tjänstepensionen livsvarigt. Hon har kvar återbetalningsskyddet, medan avsättningarna till premien för familjeskyddet automatiskt upphörde när hon gick i pension.

I sin hantering av efterlevandeskyddet är Anna i exemplet ovan inte ensam. Det val man en gång gör lever ofta med under lång tid, trots att familjesituationen och behovet av efterlevandeskydd ofta ändras under livets gång. Detta har konstaterats från flera håll, bland annat i Riksrevisionens rapport ”Att gå i pension – varför så krångligt”.

Att som konsument känna till om man omfattas av ett efterlevandeskydd, men också ha kännedom om vilka effekter det får på den egna pensionen, är grunden för att kunna göra ett medvetet och rationellt val.

Som ett bidrag till det valet finns en beräkningsfunktion på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats, som visar på hur pensionskapitalet påverkas under spartiden av att ha återbetalningsskydd och/eller familjeskydd i sin kollektivavtalade tjänstepension. Använd den gärna.

Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå