Får färre tjänstepension i framtiden?

När vi funderar på den framtida pensionen finns det all anledning att ta in tjänstepensionens vikt i de resonemangen. Tjänstepensionen är redan en viktig del för dagens pensionärer och kommer att bli än viktigare för morgondagens.

Tack vare kollektivavtalen får de flesta som arbetar i Sverige tjänstepension från sin arbetsgivare, men många riskerar att stå utan i framtiden. Det kan då förstås få oväntade ekonomiska konsekvenser för individen.

Under lång tid har andelen anställda som har tjänstepension i sin anställning legat kring 90 procent. De senaste fem åren har också fler nyblivna pensionärer kunnat se att de också har tjänstepensionspengar att plocka ut. Det gäller framför allt kvinnor som från 1970-talet och framåt i större utsträckning än tidigare generationer yrkesarbetat.

Denna trend kan komma att förändras i framtiden. AMF har tittat på hur utvecklingen av tjänstepensioner ser ut i rapporten Tjänstepensionerna i framtiden (2013). Där belyser vi några trender som riskerar att minska andelen som har tjänstepension i framtiden, Det är framför allt bland de mindre företagen som kollektivavtalen sjunker. År 2010 saknade 58 procent av småföretagen (mindre än 50 anställda) kollektivavtal, jämfört med 51 procent fem år tidigare. Det är i dessa mindre företag som sysselsättningen ökar mest, vilket gör den sammanvägda effekten större. År 2012 var andelen anställda i företag som saknade kollektivavtal 12 procent jämfört med 7 procent år 2005.

Tjänstepension är en viktig, men även uppskattad, förmån. När AMF frågade allmänheten svarade de att just tjänstepensionen var den viktigaste förmånen att förhandla med arbetsgivaren om, i konkurrens med längre semester och friskvårdsbidrag.

När vi tänker på framtidens pensionärer finns det all anledning att celebrera och uppmärksamma tjänstepensioner genom Tjänstepensionens Dag. Är du osäker på om du har tjänstepension eller inte; fråga din arbetsgivare!

Carina Blomberg
Trygghetsekonom på AMF