Varför en dag om tjänstepension?

För morgondagens pensionärer kommer tjänstepensionen  stå för en stor
del av den sammanlagda inkomsten. Många vet inte det. Det tycker vi att
de borde få reda på.

Collectum har därför tagit initiativ till att införa en egen dag i kalendern för
tjänstepensionen. Ett tillfälle då aktörer i pensionsbranschen, arbetsgivare
och media, var och en på sitt sätt, kan uppmärksamma tjänstepensionen lite
extra.

Med Tjänstepensionens dag vill vi öka kunskapen om att tjänstepensionen är
en stor del av den framtida pensionen. Vi vill upplysa om att det är viktigt att
kolla upp att man har en tjänstepension via sin anställning. Vi vill berätta hur
man kan se över och planera för sin pension. Och vi vill att det ska pratas om
tjänstepension, i vårt avlånga land, den här dagen.

Tjänstepensionens dag firas den 27 september årligen. I år infaller den
27 september på en lördag.